Ogłoszenie o spełnianiu warunków formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze „Specjalista ds. płac”
Ogłoszenie wygasa w dniu 03-11-2017 o godzinie 16:39:00

ogłoszenie o spełnianiu warunków

Ogłoszenie nie aktualne!
Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
Ogłoszenie wygasa w dniu 28-08-2016 o godzinie 15:40:00

Zamość 28 lipca 2016 r.     Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu     Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko […]

Ogłoszenie nie aktualne!
OGŁOSZENIE o spełnieniu warunków formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddzia
Ogłoszenie wygasa w dniu 26-08-2016 o godzinie 15:39:00

O G Ł O S Z E N I E o spełnieniu warunków formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze:   Główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu     Na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
Ogłoszenie wygasa w dniu 01-09-2016 o godzinie 15:41:00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2016 z dnia 01 lipca 2016 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu  ogłasza nabór na stanowisko  Głównego Księgowego Nazwa i adres jednostki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu,  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Ogłoszenie o zakupie i dostawie komputerów stacjonarnych i oprogramowania do pracowni informatycznej dla potrzeb technik informatyk, geodeta, budowlany.
Ogłoszenie wygasa w dniu 15-08-2014 o godzinie 15:39:00

Zamość: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i oprogramowania do pracowni informatycznej dla potrzeb technik informatyk, geodeta, budowlany dla potrzeb projektu Staż Twoja Szansą współfinansowanego ze środków unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer ogłoszenia: […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Ogłoszenie o zakupie i dostawie towarów dla potrzeb projektu „Staż Twoją Szansą” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach POKL
Ogłoszenie wygasa w dniu 02-08-2014 o godzinie 15:39:00

Zamość: Zakup i dostawa towarów dla potrzeb projektu Staż Twoją Szansą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer ogłoszenia: 221656 – 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Ogłoszenie o zakupie i dostawie komputerów stacjonarnych i oprogramowania do pracowni informatycznej dla potrzeb technik informatyk, geodeta, budowlany.
Ogłoszenie wygasa w dniu 18-07-2014 o godzinie 15:39:00

Zamość: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i oprogramowania do pracowni informatycznej dla potrzeb technik informatyk, geodeta, budowlany dla potrzeb projektu Staż Twoją Szansą współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer ogłoszenia: 207198 […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Ogłoszenie o zakupie i dostawie towarów dla potrzeb projektu „Staż Twoją Szansą” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach POKL
Ogłoszenie wygasa w dniu 09-07-2014 o godzinie 15:39:00

Zamość: Zakup i dostawę towarów dla potrzeb projektu Staż Twoją Szansą realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer ogłoszenia: 194460 – 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) […]

Ogłoszenie nie aktualne!