Zaproszenie do oszacowania „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”
Ogłoszenie wygasa w dniu 08-02-2019 o godzinie 21:50:00

Zamość, 4 luty 2019 r.   Zaproszenie do oszacowania   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w imieniu Miasta Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość zaprasza do oszacowania kosztów zamówienia polegającego na: dostawie wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”. Zadanie […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – odzież ochronna uczniowie
Ogłoszenie wygasa w dniu 21-05-2018 o godzinie 11:52:00

Zamość 19 kwietnia 2018 r.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 19.04.2018r. na zadanie dotyczące „Zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów/praktykantów – uczestników projektu Zawodowe kształcenie zawodowe”(uczniowie), na […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – odzież ochronna nauczyciele
Ogłoszenie wygasa w dniu 09-05-2018 o godzinie 14:20:00

Zamość 19 kwietnia 2018 r.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 19.04.2018 r. na zadanie dotyczące „Zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów – uczestników projektu Zawodowe kształcenie zawodowe”(nauczyciele), na […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – badania lekarskie nauczycieli
Ogłoszenie wygasa w dniu 16-05-2018 o godzinie 17:18:00

Zamość 16 kwietnia 2018 r.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 16.04.2018 r. na zadanie dotyczące „Usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarski oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów– uczestników projektu Zawodowe kształcenie […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – badania lekarskie uczniów
Ogłoszenie wygasa w dniu 16-05-2018 o godzinie 17:20:00

Zamość 16 kwietnia 2018 r.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 16.04.2018 r. na zadanie dotyczące „Usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarski oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów/praktykantów – uczestników projektu […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zaproszenie do składania oferty cenowej – odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej dla stażystów nauczycieli ZSP4
Ogłoszenie wygasa w dniu 10-05-2018 o godzinie 17:20:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów – uczestników projektu „Zawodowe […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zaproszenie do składania oferty cenowej – odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej dla stażystów/praktykantów ZSP4
Ogłoszenie wygasa w dniu 10-05-2018 o godzinie 15:21:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów/praktykantów – uczestników projektu „Zawodowe […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zaproszenie do składania oferty cenowej – wstępne badania lekarskie.
Ogłoszenie wygasa w dniu 05-05-2018 o godzinie 15:23:00

    Zaproszenie do złożenia oferty cenowej W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:  usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich zakończonych wydaniem orzeczeń lekarskich dla stażystów […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Ogłoszenie o zakupie i dostawie towarów dla potrzeb projektu „Staż Twoją Szansą” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach POKL
Ogłoszenie wygasa w dniu 09-07-2014 o godzinie 15:23:00

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsbudz.bip.info.pl Zamość: Zakup i dostawę towarów dla potrzeb projektu Staż Twoją Szansą realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Numer ogłoszenia: 194460 – 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – pomoce dydaktyczne fizykaII
Ogłoszenie wygasa w dniu 11-04-2014 o godzinie 15:21:00

ZSP4.220.3.2014/1     Zamość dnia11.03.2014 r.   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65 22-400 Zamość     Zaproszenie do złożenia oferty cenowej   W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 […]

Ogłoszenie nie aktualne!