Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wykonanie usługi kompleksowego sprzątania
Ogłoszenie wygasa w dniu 18-01-2021 o godzinie 14:23:00

Zamość 18.12.2020 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na: na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu mieszczącego się przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Marszałka […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie wygasa w dniu 18-12-2020 o godzinie 12:01:00

Zapytanie ofertowe Formularz Ofertowy Specyfikacja Załącznik Nr 1 – wykaz doświadczenia zawodowego Oferenta Załącznik Nr 2 – wzór umowy Załącznik Nr 3 -Klauzula informacyjna Załącznik Nr 4- Oświadczenie Odpowiedż na pytania do zapytania ofertowego

Ogłoszenie nie aktualne!
Zapytanie ofertowe
Ogłoszenie wygasa w dniu 23-12-2019 o godzinie 13:00:00

Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia: wykonaniu usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu mieszczącego się przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 65. Zakres usługi obejmuje: 1)            Codzienne sprzątanie sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, biblioteki, sali gimnastycznej, siłowni, sanitariatów, szatni, korytarzy i ciągów komunikacyjnych: a) zamiatanie i mycie podłóg, […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zaproszenie do oszacowania – kompleksowe sprzątanie pomieszczeń
Ogłoszenie wygasa w dniu 09-12-2019 o godzinie 13:00:00

Zamość, 2 grudnia 2019 r.   Zaproszenie do oszacowania   Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w imieniu Miasta Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość zaprasza do oszacowania kosztów zamówienia polegającego na: wykonaniu usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zaproszenie do oszacowania „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”
Ogłoszenie wygasa w dniu 08-02-2019 o godzinie 21:50:00

Zamość, 4 luty 2019 r.   Zaproszenie do oszacowania   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w imieniu Miasta Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość zaprasza do oszacowania kosztów zamówienia polegającego na: dostawie wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”. Zadanie […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – odzież ochronna uczniowie
Ogłoszenie wygasa w dniu 21-05-2018 o godzinie 11:52:00

Zamość 19 kwietnia 2018 r.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 19.04.2018r. na zadanie dotyczące „Zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów/praktykantów – uczestników projektu Zawodowe kształcenie zawodowe”(uczniowie), na […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – odzież ochronna nauczyciele
Ogłoszenie wygasa w dniu 09-05-2018 o godzinie 14:20:00

Zamość 19 kwietnia 2018 r.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 19.04.2018 r. na zadanie dotyczące „Zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów – uczestników projektu Zawodowe kształcenie zawodowe”(nauczyciele), na […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – badania lekarskie nauczycieli
Ogłoszenie wygasa w dniu 16-05-2018 o godzinie 17:18:00

Zamość 16 kwietnia 2018 r.   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 16.04.2018 r. na zadanie dotyczące „Usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarski oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów– uczestników projektu Zawodowe kształcenie […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – badania lekarskie uczniów
Ogłoszenie wygasa w dniu 16-05-2018 o godzinie 17:20:00

Zamość 16 kwietnia 2018 r.     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty   Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 16.04.2018 r. na zadanie dotyczące „Usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarski oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów/praktykantów – uczestników projektu […]

Ogłoszenie nie aktualne!
Zaproszenie do składania oferty cenowej – odzież ochronna oraz środki ochrony indywidualnej dla stażystów nauczycieli ZSP4
Ogłoszenie wygasa w dniu 10-05-2018 o godzinie 17:20:00

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na: zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów – uczestników projektu „Zawodowe […]

Ogłoszenie nie aktualne!