Przejdź do treści

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodach:

* monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
* fryzjer,
* kucharz.