Jesteś tutaj: Bip -> Sprawozdania
Sprawozdania
Sprawozdania 2021

Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Informacja dodatkowa na rok 2021 z załącznikami

Wyciąg z informacji dodatkowej na rok 2021

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2021 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2021 roku.

Sprawozdania 2020

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020r.

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) na dzień 31.12.2020r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020r.

Sprawozdania 2019 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu na dzień 31.12.2019r

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019r

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019r

Sprawozdania 2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu na dzień 31.12.2018r

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018r

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018r

Informacja dodatkowa