Jesteś tutaj: Bip -> Sprawozdania
Sprawozdania

Sprawozdania 2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu na dzień 31.12.2018r

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018r

Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018r

Informacja dodatkowa