Przejdź do treści

Technikum Nr 4 w Zamościu

o 5-letnim cyklu kształcenia w zawodach:

* technik budownictwa,
* technik informatyk
* technik technologii żywności,
* technik geodeta.
* technik robót wykończeniowych
* technik aranżacji wnętrz