Technikum Nr 4 w Zamościu

o 4-letnim cyklu kształcenia w zawodach:

* technik budownictwa,
* technik informatyk
* technik technologii żywności,
* technik geodeta.