Przejdź do treści

Szkoła Policealna Nr 4 w Zamościu

o 2-letnim cyklu kształcenia w zawodzie:

* technik informatyk,
* technik administracji.