Przejdź do treści

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65
22-400 Zamość

tel: 84 639 26 38
fax: 84 639 34 69

e-mail: sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl
www.zsp4zamosc.edu.pl

NIP 922-10-74-289
REGON 000199438

Główna księgowa
tel: 84 638 06 34

Inspektor Ochrony Danych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4
z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Grzegorz Kwaśniak – Inspektor Danych Osobowych
e-mail: gkwasniak@mawir.pl
tel.730 928 998: