Przejdź do treści

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

o 3-letnim cyklu kształcenia w zawodach:

* monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
* kucharz.