Przejdź do treści

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

Zamość 28 lipca 2016 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

głównego księgowego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani:

 

Magdalena Bortnik

zamieszkała Kalinowice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała wysoką ilość punktów z oceny merytorycznej dokumentów oraz
z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję.

Dyrektor szkoły

                                                                       Stanisław Holko