Przejdź do treści

OGŁOSZENIE o spełnieniu warunków formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddzia

O G Ł O S Z E N I E

o spełnieniu warunków formalnych i terminie rozmowy kwalifikacyjnej w naborze
na wolne stanowisko urzędnicze:

 

Główny księgowy
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

 

 

Na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
w Zamościu, otrzymano w terminie do dnia 25.07.2016 r. 1 ofertę.

Kandydatka

  1. Pani Magdalena Bortnik  – zamieszkała: Kalinowice

spełniła wymogi formalne, w związku z tym została dopuszczona  do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Informuję, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu: 27 lipca 2016 r. (środa) o godz. 10.00, w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65. Kandydatka, która spełniła wymogi formalne, na rozmowę kwalifikacyjną winna zgłosić się
z dokumentem potwierdzającym tożsamość
.

 

 

 

Z upoważnienia dyrektora szkoły

z-ca dyrektora Jerzy Goryczka