Przejdź do treści

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wykonanie usługi kompleksowego sprzątania

Zamość 18.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na:

na wykonanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny
w Zamościu mieszczącego się przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość

informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły dwie oferty tj.:

  1. Oferta 1 – Grupa HDJ Piotr Chadaj, ul. Koszary 12, 22-400 Zamość,
  2. Oferta 2 – SONAR Sp. z o.o, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin.

Postępowanie zakończyło się wyborem oferty 1 : Grupa HDJ Piotr Chadaj, ul. Koszary 12,
22-400 Zamość – kwota brutto usługi – 97170,00 zł
(słownie zł: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt zł).

Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki opisane w zapytaniu ofertowym.

Wicedyrektor

Jerzy Goryczka

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – sprzątanie