Przejdź do treści

Zaproszenie do oszacowania – kompleksowe sprzątanie pomieszczeń

Zamość, 2 grudnia 2019 r.

 

Zaproszenie do oszacowania

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w imieniu Miasta Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość zaprasza do oszacowania kosztów zamówienia polegającego na: wykonaniu usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu mieszczącego się przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 65.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usługi obejmuje:

– codzienne sprzątanie sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej, siłowni, sanitariatów, szatni, korytarzy i ciągów komunikacyjnych,

– okresowe sprzątanie sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej, siłowni, sanitariatów, szatni, korytarzy i ciągów komunikacyjnych

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 

  1. Szczegóły oszacowania:

Oszacowując powyższy przedmiot zamówienia należy podać łączną szacunkową wartość zamówienia,

W oszacowaniu prosimy podać cenę netto, brutto oraz wartość VAT.

 

Oszacowanie należy złożyć do dnia 6 grudnia 2019r. do godziny 12:00

do sekretariatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
lub
w wersji elektronicznej na adres e-mail:
sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl

 

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie planowanych kosztów i nie stanowi zapytania o cenę w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złożone oszacowanie nie zobowiązuje Miasta Zamość do zawarcia umowy. Brak odpowiedzi ze strony Miasta Zamość w żadnym wypadku nie może być traktowane, jako zgoda na zaproponowane warunki planowanego zamówienia.

Miasto Zamość nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oszacowania.

 

 

Zaproszenie do oszacowania

załacznik nr 1