Przejdź do treści

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – odzież ochronna uczniowie

Zamość 19 kwietnia 2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 19.04.2018r. na zadanie dotyczące „Zakupu odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla stażystów/praktykantów – uczestników projektu Zawodowe kształcenie zawodowe”(uczniowie), na podstawie przedstawionych ofert do wykonania usługi wyłoniono STFORKY Aleksandra Włoch, ul. Kilińskiego 68a, 22-400 Zamość

W określonym terminie oferty cenowe złożyło 2 Wykonawców. Wszystkie oferty spełniały warunki zapytania ofertowego. W określonym terminie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto
1 ADTM Agnieszka Tylska
ul. Kilińskiego 17/8, 22-400 Zamość
NIP 922-28-73-377
32 475,00 PLN
2 STFORKY Aleksandra Włoch
ul. Kilińskiego 68a, 22-400 Zamość
NIP: 922-27-23-910
28 895,00 PLN

 

STFORKY Aleksandra Włoch, ul. Kilińskiego 68a, 22-400 Zamość zaproponował najniższą cenę brutto w wysokości 28 895,00 PLN

 

5. Zawiadomienie o wyborze oferty – odziez uczniowie