Przejdź do treści

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – badania lekarskie nauczycieli

Zamość 16 kwietnia 2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 16.04.2018 r. na zadanie dotyczące „Usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarski oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów– uczestników projektu Zawodowe kształcenie zawodowe”(nauczyciele), na podstawie przedstawionych ofert do wykonania usługi wyłoniono Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie  Oddział  w Zamościu.

W określonym terminie oferty cenowe złożyło 3 Wykonawców. Wszystkie oferty spełniały warunki zapytania ofertowego. W określonym terminie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto
1 PULS spółka z o.o.
Aleje Jana Pawła II 19
22-400 Zamość
1 500,00 PLN
2 Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA
ul. Św. Piątka 49
22-400 Zamość
700,00 PLN
3 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, Oddział  w Zamościu
ul. Zagłoby 8
22-400 Zamość
460,00 PLN

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, Oddział  w Zamościu zaproponował najniższą cenę brutto w wysokości 460,00 PLN

 

Dyrektor

Lidia Sternik

 

4. zawiadomienie o wyborze oferty nauczyciele