Przejdź do treści

Siedziba i dyrekcja

Adres Szkoły:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny

w Zamościu

ul.Marszałka J. Piłsudskiego 65

 22-400 Zamość


Strona www

www.zsp4zamosc.edu.pl

www.bip.zsp4zamosc.edu.pl


Dyrekcja

Dyrektor:

Lidia Sternik

Zastępcy:

Jerzy Goryczka


Telefon:

tel: 846 392 638

fax: 846 393 469