Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

 1. Przedmiot zamówienia:

wykonaniu usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu mieszczącego się przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego 65.

Zakres usługi obejmuje:

1)            Codzienne sprzątanie sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, biblioteki, sali gimnastycznej, siłowni, sanitariatów, szatni, korytarzy i ciągów komunikacyjnych:

 1. a) zamiatanie i mycie podłóg, parapetów okiennych, drzwi do pomieszczeń zgodnie z technologią,
 2. b) wycieranie kurzu, odkurzanie mebli tapicerowanych i wykładzin, a w przypadku zabrudzenia ich czyszczenie,
 3. c) mycie przedmiotów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach tj. mebli, koszy na śmieci, włączników prądu środkami myjąco-konserwującymi,
 4. d) mycie tablic szkolnych,
 5. e) utrzymanie w czystości komputerów w salach lekcyjnych, bibliotece i pokoju nauczycielskim,
 6. f) utrzymanie czystości w toaletach: mycie, czyszczenie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, luster, umywalek, drzwi, pojemników na mydło, papier itp.,
 7. g) opróżnianie pojemników na śmieci, wymiana worków foliowych, wynoszenie nieczystości do miejsc wyznaczonych oraz dbanie o czystość w tych miejscach,
 8. h) opróżnianie niszczarek;
 9. i) czyszczenie wycieraczek wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 10. j) czyszczenie poręczy przy schodach,
 11. k) uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych tj. papier toaletowy (do pojemników), mydło w płynie, kostki zapachowe WC,
 12. j) zamiatanie schodów przed wejściem do budynku,
 13. k) utrzymanie w czystości drzwi wejściowych do budynku.

 

2)            Okresowe sprzątanie sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego, biblioteki, sali gimnastycznej, siłowni, sanitariatów, szatni, korytarzy i ciągów komunikacyjnych:

 1. a) mycie lamperii na korytarzach i ciągach komunikacyjnych – 1 raz w miesiącu.
 2. b) mycie kaloryferów – 4 razy w roku,
 3. c) mycie okien i pranie firan i zasłon – 2 razy w roku,
 4. d) konserwacja mebli, przy użyciu środków czyszczących i nabłyszczających przeznaczonych do mebli – 1 raz w miesiącu,
 5. e) czyszczenie i dezynfekcja aparatów telefonicznych – 1 raz w tygodniu,
 6. f) maszynowe czyszczenie pomieszczeń i korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych.

 

Lp. Miejsce usługi Łączna powierzchnia w m2
1. Parter (sale lekcyjne, sanitariaty, hol główny, świetlica, biblioteka, sala gimnastyczna, szatnie z prysznicami) 1130
I piętro (sale lekcyjne, sanitariaty, korytarz, pokój nauczycielski, klatka schodowa) 650
II piętro (sale lekcyjne, sanitariaty, korytarz, klatka schodowa) 690
Razem 2470 m2

 

 1. 2. Termin realizacji usługi 01.2020r.- 31.12.2020r.
 2. 3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
 • nazwa wykonawcy,
 • adres wykonawcy,
 • NIP wykonawcy,
 • REGON wykonawcy,
 • oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto,
 • termin realizacji zamówienia,
 • okres gwarancji,
 • warunki płatności,
 • inne istotne warunki wykonania zamówienia,
 • oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
 1. Kryteria oceny ofert: 100 % cena.
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 23 grudnia 2019r. do godziny 12:00w formie:
 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość, lub
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@zsp4zamosc.edu.pl,
 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2019r. o godzinie 12:30 w sekretariacie szkoły,
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jerzy Goryczka, j.goryczka@zsp4zamosc.edu.pl, tel. 84 639 34 69.

Zapytanie ofertowe