Przejdź do treści

Zaproszenie do oszacowania „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”

Zamość, 4 luty 2019 r.

 

Zaproszenie do oszacowania

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w imieniu Miasta Zamość z siedzibą Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość zaprasza do oszacowania kosztów zamówienia polegającego na: dostawie wyposażenia pracowni w ramach realizacji projektu „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 20014-2020.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:

Dostawę wyposażenia pracowni szkolnych:

– pracownia urządzeń technik komputerowej

– pracownia budowlana

– pracownia technologiczna

– pracownia geodezji

– pracownia geodezji T

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.

 

  1. Szczegóły oszacowania:

Oszacowując powyższy przedmiot zamówienia należy podać łączną szacunkową wartość zamówienia,

W oszacowaniu prosimy podać cenę netto, brutto oraz wartość VAT.

 

 

Oszacowanie należy złożyć do dnia 8 lutego 2019r. do godziny 12:00

do sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im.Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
lub
w wersji elektronicznej na adres e-mail: w.kahan@zsp4zamosc.edu.pl

 

 

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozeznanie rynku ma na celu oszacowanie planowanych kosztów i nie stanowi zapytania o cenę w myśl ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Złożone oszacowanie nie zobowiązuje Miasta Zamość do zawarcia umowy. Brak odpowiedzi ze strony Miasta Zamość w żadnym wypadku nie może być traktowane, jako zgoda na zaproponowane warunki planowanego zamówienia.

Miasto Zamość nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oszacowania.

 

zaproszenie do oszacowania

Załacznik Nr 1 zaproszenie do oszacowania