Przejdź do treści

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – badania lekarskie uczniów

Zamość 16 kwietnia 2018 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miasto Zamość/Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu informuje, że w wyniku zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 16.04.2018 r. na zadanie dotyczące „Usługi przeprowadzenia wstępnych badań lekarski oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów/praktykantów – uczestników projektu Zawodowe kształcenie zawodowe”(uczniowie), na podstawie przedstawionych ofert do wykonania usługi wyłoniono Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie  Oddział
w Zamościu
.

W określonym terminie oferty cenowe złożyło 3 Wykonawców. Wszystkie oferty spełniały warunki zapytania ofertowego. W określonym terminie wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty brutto
1 PULS spółka z o.o.
Aleje Jana Pawła II 19
22-400 Zamość
23 240,00 PLN
2 Niepubliczny zakład Opieki Zdrowotnej PRZYCHODNIA
ul. Św. Piątka 49
22-400 Zamość
10 500,00 PLN
3 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, Oddział  w Zamościu
ul. Zagłoby 8
22-400 Zamość
7 190,00 PLN

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie, Oddział  w Zamościu zaproponował najniższą cenę brutto w wysokości 7 190,00 PLN

Dyrektor

Lidia Sternik

4. zawiadomienie o wyborze oferty uczniowie