Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – materiały piśmiennicze

 ZSP4.220.1.2014/3

 

 

Zamość dnia 04.03.2014 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

 

Zakup  pomocy dydaktycznej  dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

w Zamościu  w ramach projektu „Nowe Kompetencje-Nowe Horyzonty” ” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr. Wniosku : POKL.09.01.02-06-295/13

Nr. Umowy :1206 /POKL.09.01.02-06-295/13-00

 

 

Pomoce dydaktyczne  – materiały dla uczniów :

 

1)      Kalkulator                                                                                                   58 szt.

Ułamki zwykłe (naturalnie zapisywane)

Wynik z pierwiastkiem

Pierwiastek kwadratowy, sześcienny oraz dowolnego stopnia (naturalnie zapisywane)

Kwadrat liczby, sześcian i potęga o dowolnym wykładniku (naturalnie zapisywane)

Liczba odwrotna (naturalnie zapisywana)

Logarytm dziesiętny i naturalny

Logarytm o dowolnej podstawie (naturalnie zapisywany)

Funkcje trygonometryczne

Funkcje hiperboliczne i area

Wartość bezwzględna (naturalnie zapisywana)

Jednostki kąta: DEG, RAD, GRA

Zamiana >DEG>RAD>GRA>

Zamiana współrzędnych prostokątnych na biegunowe i odwrotnie

Konwersja między systemem dziesiętnym a sześćdziesiętnym

Notacja inżynierska i wykładnicza

Silnia

Kombinacje i wariacje

Statystyka

Regresja

Losowanie liczby

Obliczenia procentowe

2)      Zeszyty                                                                                                          290 szt.

Notatnik rolowany, 80 kartek, okadka full kolor

3)      Zestawy piśmiennicze                                                                                   58 szt.

W skład zestawu wchodzą:

Zakreślasz w trzech kolorach

Zestaw 4 ołówków

Metalowy zestaw piśmienny długopis+ ołówek automatyczny w plastikowym pudełku

Zestaw karteczek samoprzylepnych

Etui z nadrukiem  na w/w zestawy piśmiennicze

 

Przedmiot zamówienia opisany kodem CPV nr 39162100-6 pomoce dydaktyczne

 

Sposób naboru:

  • Wymagane dokumenty  należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość lub drogą mailową na adres: projekt@zsp4zamosc.edu.pl dopiskiem Projekt „Nowe Kompetencje – Nowe Horyzonty” ” – pomoce dydaktyczne, w terminie do dnia 10.03.2014r. do godz. 14:30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Termin realizacji  14 dni od podpisania umowy

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na dostawy.

 

 

 

 

Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

Fax. 846 392 638

e-mail: projekt@zsp4zamosc.edu.pl

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Stanisław Holko

 

Załączniki:

materiały piśmiennicze.zip