Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – chemia stół i dygestorium

ZSP4.220.2.2014/2

 

 

Zamość dnia 04.03.2014 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

 

Zakup  pomocy dydaktycznej  dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

w Zamościu  w ramach projektu „Nowe Kompetencje-Nowe Horyzonty” ” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr. Wniosku : POKL.09.01.02-06-295/13

Nr. Umowy :1206 /POKL.09.01.02-06-295/13-00

 

 

Pomoce dydaktyczne  – materiały dla uczniów :

 

    

1)      Stół wyspowy do zajęć z chemii z nadstawką o wymiarach 3600x1800x900mm. Blat wykonany z konglomeratu kwasozasadoodpornego  bez podniesionego obrzeża. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami. Gniazda elektryczne 2 X 230V w ilości dwóch na kolumnę nadstawki, przyłącze gazowe x 2.

 

2)      Dygestorium chemiczne o wymiarach 1200x700x2300mm. Blat wykonany z konglomeratu kwasozasadoodpornego z podniesionym obrzeżem. Zlew, zawory wody x2, dwa gniazda prądowe, przyłącze na palnik oraz oświetlenie. Dolna szafka do przechowywania niebezpiecznych substancji.

                                                                                         

 

Przedmiot zamówienia opisany kodem CPV nr 39162100-6 pomoce dydaktyczne

 

Sposób naboru:

  • Wymagane dokumenty  należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość lub drogą mailową na adres: projekt@zsp4zamosc.edu.pl dopiskiem Projekt „Nowe Kompetencje – Nowe Horyzonty” ” – pomoce dydaktyczne, w terminie do dnia 10.03.2014r. do godz. 14:30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Termin realizacji  14 dni od podpisania umowy

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na dostawy.

 

 

 

 

Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

Fax. 846 392 638

e-mail: projekt@zsp4zamosc.edu.pl

 

 

W imieniu Zamawiającego:

 

Stanisław Holko

 

Załączniki:

stół chemia.zip