Przejdź do treści

Zmiana w Formularzu Ofertowym Wykonawcy zaproszenie do złożenia oferty cenowej – pomoce dydaktyczne chemia

Błędnie w formularzu ofertowym w poz. 38 wpisaliśmy liczbę sztuk kroplomierza PE-LD 100ml.
Właściwą liczbą jest liczba 50.
ZSP4.220.1.2014/2

Zamość dnia 26.02.2014 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup pomocy dydaktycznych z chemii  w ramach projektu „Nowe Kompetencje-Nowe Horyzonty” ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr. Wniosku : POKL.09.01.02-06-295/13

Nr. Umowy :1206 /POKL.09.01.02-06-295/13-00

 

 

Pomoce dydaktyczne  do zajęć z przedmiotu chemia

TREŚĆ OGŁOSZENIA W ZAŁĄCZNIKU

 

Załączniki:

chemia.zip

umowa na dostawy.doc