Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – pomoce dydaktyczne programy multimedialne

ZSP4.220.1.2014/5

 

 

Zamość dnia 26.02.2014 r.

 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

  z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

 22-400 Zamość

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

 

Zakup pomocy dydaktycznych  – program dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

w Zamościu  w ramach projektu „Nowe Kompetencje-Nowe Horyzonty” ” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr. Wniosku : POKL.09.01.02-06-295/13

Nr. Umowy :1206 /POKL.09.01.02-06-295/13-00

 

 

Pomoce dydaktyczne  – programy multimedialne

1)      Program multimedialny fizyka                                                                 1 szt.

( EduROM Multimedialne lekcje – Fizyka ponadgimnazjalna)

 

2)      Program multimedialny fizyka      

( EduROM   Matematyka Szkoła Ponagimnazjalna)                                         1 szt.

 

3)      Program multimedialny j.angielski

(EuroPlus + angielski z Cambridge Extra Edition. Interaktywny kurs nauki języka angielskiego)                                                                                                       1 szt.                                             

 

Przedmiot zamówienia opisany kodem CPV nr 39162100-6pomoce dydaktyczne

 

Sposób naboru:

  • Wymagane dokumenty  należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość lub drogą mailową na adres: projekt@zsp4zamosc.edu.pl dopiskiem Projekt „Nowe Kompetencje – Nowe Horyzonty” ” – pomoce dydaktyczne programy multimedialne w terminie do dnia 05.03.2014r. do godz. 14:30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Termin realizacji  14 dni od podpisania umowy

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na dostawy.

 

 

 

 

Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

Fax. 846 392 638

e-mail: projekt@zsp4zamosc.edu.p

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Stanisław Holko

 

Załącznik:

programy multimedialne.zip