Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – pomoce dydaktyczne książki

ZSP4.220.1.2014/4

 

 

Zamość dnia 26.02.2014 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

 

Zakup pomocy dydaktycznych  -książki dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

w Zamościu  w ramach projektu „Nowe Kompetencje-Nowe Horyzonty” ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr. Wniosku : POKL.09.01.02-06-295/13

Nr. Umowy :1206 /POKL.09.01.02-06-295/13-00

 

 

Pomoce dydaktyczne  – książki

 

1)      Philosophy of Chance                                                                                1szt

(Wydawnictwo: Copernicus Center Press, 2013 Oprawa Twarda z obwolutą  )

 

2)      Słoneczny kataklizm                                                                                   1szt

(Wydawnictwo: illuminatio) 

 

3)      Czy jesteśmy sami we wszechświecie                                                        1szt

( Wydawnictwo: petrus )

 

4)      Galileusz                                                                                                      1szt

(Wydawnictwo: debit)

 

5)      Encyklopedia Fizyka z astronomią                                                           1szt

(Wydawnictwo: greg)                       

                                              

6)      Boska cząstka                                                                                             1szt

(Teresi Dick, Lederman Leon )

                                                                                  

7)      Nowy kosmos                                                                                              1szt

(Wydawnictwo: słowo/obraz/terytoria)

 

8)      Kosmos Od planety Ziemia do krańca wszechświata                              1szt

(Wydawnictwo: bellona)

 

9)      Cykle czasu                                                                                                 1szt

(Autor: Penrose Roger  )

 

10)  Gwiazdy i planety. Przewodnik Collinsa                                                 1szt

(Wydawnictwo: multico)

 

11)  Atlas nieba                                                                                                  1szt

(Wydawnictwo: arkady)

 

12)  Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską                                     1szt

(Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego)

 

13)  Filozofia matematyki i logiki w Polsce międzywojennej                         1szt

(Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

 

14)  Fascynująca matematyka                                                                          1szt

(Wydawnictwo: bellona)

 

15)  Zdasz maturę z matematyki Geometria Trygonometria                         1szt

(Wydawnictwo: piątek trzynastego )

 

16)  –  Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną                                  1szt

(Wydawnictwo: wydawnictwo naukowe PWN  )

 

17)  – Wykłady ze wstępu do matematyki                                                        1szt

(Wydawnictwo: wydawnictwo naukowe PWN  )

 

18)  Jak to rozwiązać?                                                                                       1szt

(Wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011)

 

19)  Orzeł czy reszka?                                                                                        1szt

(Wydawnictwo:  wydawnictwo naukowe PWN)

 

20)  Równania różniczkowe cząstkowe                                                           1szt

(Wydawnictwo: wydawnictwo naukowe PWN)

 

21)  Matematyka. Poradnik encyklopedyczny                                                1szt

(Wydawnictwo: wydawnictwo naukowe PWN )

 

22)  Nowoczesne kompendium matematyki                                                    1szt

(Wydawnictwo: wydawnictwo naukowe PWN)

 

23)  Matematyka dyskretna                                                                              1szt

(Wydawnictwo: wydawnictwo naukowe PWN)

 

24)  Matematyka konkretna                                                                             1szt

(Wydawnictwo: wydawnictwo naukowe PWN  )

 

25)  Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford z CD                              8szt

(Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 )

 

26)  Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford z CD                              8szt

(Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 )

 

27)  Oxford Learner’s Thesaurus: A Dictionary of Synonyms                     8szt

(Wydawnictwo:  Oxford University Press)

 

28)  Oxford Learner’s Dictionary of English Idioms                                      8szt

(Wydawnictwo: Oxford University Elt )

 

 

Przedmiot zamówienia opisany kodem CPV nr 22100000-1 drukowane książki, czasopisma i ulotki

 

Sposób naboru:

Oferty  należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi im Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość lub droga mailową na adres: projekt@zsp4zamosc.edu.pl

z dopiskiem z dopiskiem Projekt „Nowe Kompetencje – Nowe Horyzonty” „, pomoce dydaktyczne książki w terminie do dnia 05.03.2014 r. do godz. 14:30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

 

Termin realizacji w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na dostawy.

 

 

Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

Fax. 846 392 638

e-mail: projekt@zsp4zamosc.edu.pl

 

W imieniu Zamawiającego:

Stanisław Holko

 

Załączniki:

książki.zip