Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – pomoce dydaktyczne fizyka

ZSP4.220.1.2014/3

 

 

Zamość dnia 26.02.2014 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

 22-400 Zamość

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

Zakup pomocy dydaktycznych  z fizyki dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

w Zamościu  w ramach projektu „Nowe Kompetencje-Nowe Horyzonty” ” w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr. Wniosku : POKL.09.01.02-06-295/13

Nr. Umowy :1206 /POKL.09.01.02-06-295/13-00

 

 

Pomoce dydaktyczne  do zajęć z przedmiotu fizyka

 

1) Rozpraszanie cząstek alfa – symulacja doświadczenia Rutherforda          6szt

Zestaw zawiera analogi: cząstki alfa, źródła promieniotwórczego i jądra atomowego (kulka, „zjeżdżalnia” i metalowe „wzgórze”). Za pomocą zestawu można zademonstrować model rozpraszania cząstek alfa na jądrach atomowych (analog doświadczenia Rutherforda)

 

2)      Rozpad promieniotwórczy – symulacja                                                      6szt

Zestaw zawiera dwa pisaki oraz 400 plastikowych sześcianów reprezentujących jądra promieniotwórcze. Za pomocą zestawu można zilustrować statystyczny charakter rozpadu promieniotwórczego, prawo rozpadu promieniotwórczego oraz pojęcie czasu połowicznego rozpadu.

 

3)       Szkolny zestaw do wyznaczenia stężenia radonu w pomieszczeniach      6szt

Zestaw umożliwia uczniom poznanie jednej z metod detekcji promieniowania jonizującego poprzez samodzielne wyznaczenie stężenia radonu metodą stosowaną w profesjonalnych laboratoriach. Zawiera dwa detektory oraz wzorzec do kalibracji mikroskopu używanego do odczytu jednego z detektorów. Drugi detektor, po przeprowadzeniu pomiaru i odesłaniu do ZamKoru, zostanie odczytany w LER IFJ PAN

w celu kontroli prawidłowości opracowania wyników z pierwszego detektora oraz jego odczytu.

 

4)       Stojak do map – Duży                                                                                1szt

Parametry techniczne:

wysokość maksymalna – 295 cm.

wysokość minimalna – 110 cm.

długość po złożeniu – 98 cm.

ilość sekcji składanych – 3

udźwig – 6 kg.

 

5)       plansza Układ słoneczny/Ziemia w liczbach 120x160cm               1szt

Zestaw obejmuje następujące tematy:

1 –przedstawia układ słoneczny z  drogami  planet, wielkościami planet, galaktyką i  Słońcem.

2 –ziemia w liczbach przedstawia  powstanie dnia i nocy,zmiany pór roku, zaćmienie Słońca, opis Księżyca z fazami

 

6)      Rzutnik walizkowy  z ekranem                                                                   1szt

Rzutnik pisma NOBO 2523T walizkowy +  Ekran na trójnogu 150×113,8cm

 

 

7)      foliogramy Astronomia                                                                               1szt

Zestaw obejmuje następujące tematy:

 1. Jasność gwiazd.
 2. Zadania na jasność gwiazd.
 3. Jasność absolutna gwiazd.
 4. Ruch gwiazd.
 5. Zadania na ruch gwiazd.
 6. Diagram Hertzsprunga-Russela.
 7. Zadania na diagram Hertzsprunga-Russela.
 8. Budowa materii.
 9. Ewolucja Wszechświata.
 10. Struktura galaktyk.
 11. Klasyfikacja morfologiczna galaktyk.
 12. Obraz galaktyki w paśmie widzialnym i radiowym.
 13. Przykłady galaktyk.
 14. Nasza galaktyka.
 15. Gromady galaktyk.
 16. Przykłady gromad galaktyk.
 17. Ruchy galaktyk.

 

8)      foliogramy Elementy astronomii                                                                1 komplet

Zestaw obejmuje następujące tematy:

1.Skala wielkości występujących w przyrodzie.

2.Prawo powszechnego ciążenia.

3.Zadania na prawo powszechnego ciążenia.

4.Budowa Układu Słonecznego.

5.Prędkości kosmiczne.

6.Komety.

7.Księżyc.

8.Zaćmienie Słońca.

9.Zaćmienie Księżyca.

10-12.Cechy charakterystyczne planet.

 

 

9)      Fizyka jądrowa, foliogramy 25 szt                                                  1 komplet

Zestaw obejmuje następujące tematy:

1.Odkrycie jądra atomowego.

2.Właściwości jądra atomowego.

3.Potencjał sił jądrowych.

4.Zadania na budowę jądra atomowego.

5.Energia wiązania jądra atomowego.

6.Zadania na energię wiązania jądra atomowego.

7.Promieniotwórczość naturalna.

8.Prawo rozpadu promieniotwórczego.

9.Zadania na prawo rozpadu promieniotwórczego.

10-11.Reguły przesunięć.

12.Zadania na promieniotwórczość naturalną.

13-15.Detekcja promieniowania jądrowego.

16.Reakcje jądrowe.

17.Zadania na reakcje jądrowe.

18-19.Rozszczepienie jądra atomowego.

20.Niekontrolowana reakcja łańcuchowa.

21.Zasada działania reaktora jądrowego.

22.Zadania na rozszczepienie jądra atomowego.

23-24.Reakcje syntezy.

25.Zadania na reakcje syntezy.

 

 

Przedmiot zamówienia opisany kodem CPV nr 39162100-6pomoce dydaktyczne

 

Sposób naboru:

 • Wymagane dokumenty  należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość lub drogą mailową na adres: projekt@zsp4zamosc.edu.pl dopiskiem Projekt „Nowe Kompetencje – Nowe Horyzonty” ” – pomoce dydaktycznefizyka, w terminie do dnia 05.03.2014r. do godz. 14:30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Termin realizacji  14 dni od podpisania umowy

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na dostawy.

 

 

 

 

Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

Fax. 846 392 638

e-mail: projekt@zsp4zamosc.edu.p

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Stanisław Holko

 

Załączniki:

fizyka.zip