Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – nagrody książkowe

ZSP4.220.1.2014/6

 

 

Zamość dnia 26.02.2014 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

 

Zakup nagród – książki dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego

w Zamościu  w ramach projektu „Nowe Kompetencje-Nowe Horyzonty” ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Nr. Wniosku : POKL.09.01.02-06-295/13

Nr. Umowy :1206 /POKL.09.01.02-06-295/13-00

 

 

Nagrody książkowe

 

1)–Matematyka. Encyklopedia dla wszystkich                                              6szt

(Wydawnictwo: WNT, 2009 Oprawa Twarda )

2)      Biblioteka domowa PWN                                                                       6szt

(Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006 Oprawa twarda )

3)      Matematyka. Fizyka. Chemia. Encyklopedia szkolna PWN                  6szt

(Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 Oprawa twarda)

 

 

 

Przedmiot zamówienia opisany kodem CPV nr 22100000-1 drukowane książki, czasopisma i ulotki

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób naboru:

Oferty  należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość lub drogą mailową na adres: projekt@zsp4zamosc.edu.pl z dopiskiem z dopiskiem Projekt „Nowe Kompetencje – Nowe Horyzonty” „, pomoce dydaktyczne książki w terminie do dnia 26.02.2014 r. do godz. 14:30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Termin realizacji 14 dni po podpisaniu umowy.

Z wybranym wykonawca zostanie podpisana umowa na dostawy.

 

 

 

Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

Fax. 846 392 638

e-mail: projekt@zsp4zamosc.edu.p

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Stanisław Holko

 

Załącznik:

nagrody książkowe.zip