Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – pomoce dydaktyczne matematyka

ZSP4.220.1.2014/1

Zamość dnia 26.02.2014 r.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

W imieniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na:

 

Zakup pomocy dydaktycznych  z matematyki dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego
w Zamościu  w ramach projektu „Nowe Kompetencje-Nowe Horyzonty” ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nr. Wniosku : POKL.09.01.02-06-295/13

Nr. Umowy :1206 /POKL.09.01.02-06-295/13-00

 

Pomoce dydaktyczne  do zajęć z przedmiotu matematyka

 

1)      Komplet magnetycznych przyrządów tablicowych z tablicą do zawieszania 2sztuki

Komplet 6 magnetycznych przyrządów wykonanych z  tworzywa sztucznego powinien zawierać:

linijkę o długości 100 cm

ekierkę 60 stopni  60cm

ekierkę 45 stopni  60cm

kątomierz 180 stopni 50cm

cyrkiel z przyssawkami

wskaźnik o długości 100 cm

Wymiary tablicy:

102cm x 55cm

 

2)      Bryły geometryczne – obrotowe                                                        1sztuka

W skład kompletu powinny  wchodzić  bryły:

Materiał plexi.

Wymiar 18 cm

-walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością

-walec z płaszczyznami

-stożek z zaznaczonymi przekątnymi i i wysokością

-stożek z płaszczyznami

-kula z płaszczyznami i przekątnymi

-półkula do pisania flamastrami suchościeralnymi

 

3)      Bryły geometryczne – bryły wpisane                                                 1sztuka

W skład kompletu powinny  wchodzić  bryły:

Materiał plexi.

Wymiar 18 cm

-graniastosłup o podstawie kwadratu

-graniastosłup o podstawie sześciokąta graniastosłup o podstawie trójkąta

-ostrosłup o podstawie sześciokąta

-ostrosłup o podstawie czworokąta

-ostrosłup o podstawie trójkąta

 

4)      Bryły geometryczne – ostrosłupy i graniastosłupy                              1 sztuka

W skład kompletu powinny  wchodzić  bryły :

– graniastosłup o podstawie kwadratu

– graniastosłup o podstawie sześciokąta

– graniastosłup o podstawie trójkąta

– ostrosłup o podstawie sześciokąta

– ostrosłup o podstawie czworokąta

– ostrosłup o podstawie trójkąta

 

5)       Bryły geometryczne – ścięte                                                                   1sztuka

W skład kompletu powinny  wchodzić bryły:

-ostrosłup o podstawie czworokąta

-stożek z ukośną płaszczyzną cięcia

-graniastosłup o podstawie kwadratu

-ostrosłup o podstawie trójkąta

-walec

-stożek cięty wzdłuż wysokości

 

6)       Bryły geometryczne – wielościany foremne                                           1 sztuka

W skład kompletu powinny wchodzić bryły:

-sześcian z wpisanym ośmiościanem

-sześcian z zaznaczonymi przekątnymi

-czworościan z wpisanym czworościanem

-czworościan z zaznaczonymi wysokościami

 

7)       Bryły geometryczne – wielościany ukośne                                              1sztuka

W skład kompletu powinny wchodzić bryły

Materiał plexi.

Wymiar 18 cm

W skład kompletu wchodzi:

-graniastosłup prosty o podstawie równoległoboku

-graniastosłup pochyły o podstawie kwadratu graniastosłup

-prosty o podstawie trapezu

-ostrosłup o podstawie prostokąta

-ostrosłup o podstawie kwadratu w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy

-ostrosłup o podstawie trójkąta w którym jedną z krawędzi bocznych jest prostopadła do podstawy

 

8)       Bryły geometryczne – wielościany pełne                                                  1sztuka

Wielościany Pełne – bryły wykonane z plexi

W skład zestawu powinny  wchodzić:

– 4 ostrosłupy o różnych podstawach

4 graniastosłupy o różnych podstawach

 

9)       Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych                    1sztuka

Przyrząd wraz z kompletem plastikowych ramek (16 sztuk) –

Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych

2 letnia gwarancja

 

Sposób naboru:

  • Wymagane dokumenty  należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu, ul. Piłsudskiego 65, 22-400 Zamość lub drogą mailową na adres: projekt@zsp4zamosc.edu.pl dopiskiem Projekt „Nowe Kompetencje – Nowe Horyzonty” ” –pomoce dydaktyczne matematyka , w terminie do dnia 05.03.2014 r. do godz. 14:30. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Negocjacje ceny nie będą prowadzone.

Termin realizacji   14 dni od podpisania umowy.

 

Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na dostawy.

 

 

Przedmiot zamówienia opisany kodem CPV nr 39162100-6 pomoce dydaktyczne

 

 

Adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65

22-400 Zamość

Fax. 846 392 638

e-mail: projekt@zsp4zamosc.edu.p

 

 

W imieniu Zamawiającego:

Stanislaw Holko

 

Załączniki:

formularz ofertowy zakupy matematyka

umowa na dostawy